Valta ry

Valta ry on Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän opiskelijoiden yhdistys. Yhdistyksen keskeinen tehtävä on järjestää jäsenistölleen monenlaisia juhlia, ekskursioita sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumia luentojen ja itsenäisen opiskelun vastapainoksi. Tapahtumatoiminnan ohella Vallan oleellinen tehtävä on toimia politiikan ja viestinnän opiskelijoiden edunvalvojana sekä linkkinä tiedekunnan johdon ja opiskelijoiden välillä. Valta ry:n jäseneksi ovat tervetulleita kaikki Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandi- ja maisteriopiskelijat sekä valtio-opin ja viestinnän pääaineopiskelijat.  Jäseneksi voi liittyä täälllä.

Valta ry:n toimintaa pyörittää vuosittain vaihtuva kymmenhenkinen hallitus, joka valitaan vaalikokouksessa joulukuussa. Kaikki politiikan ja viestinnän ohjelman opiskelijat sekä vanhojen valtio-opin ja viestinnän oppiaineiden pääaineopiskelijat ovat tervetulleita mukaan hallitustoimintaan. Hallituksen ohella myös virkailijat ovat keskeisessä roolissa yhdistyksen toiminnassa. Mikäli siis hallitustoiminta kiinnostaa, mutta suuren vastuualueen hoitamiseen ei ole aikaa, voi mukaan liittyä virkailijan roolissa ja päästä näin vaikuttamaan hallituksen ja koko yhdistyksen toimintaan. Toiveita, ideoita ja kehitysehdotuksia voi myös lähettää suoraan kenelle tahansa hallituksen jäsenelle tai vaihtoehtoisesti palautelomakkeen kautta. Yhteystiedot löytyvät täältä. 

Yhdistyksen tiedotus tapahtuu sosiaalisen median kanavien sekä sähköpostilistan välityksellä. Valta ry:llä on tilit Facebookissa sekä Instagramissa, ja sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä viestin “subscribe valta-lista” (ilman lainausmerkkejä) osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi. Viesti ei tarvitse otsikkoa. Listalta eroaminen onnistuu lähettämällä samaan osoitteeseen unsubscribe valta-lista.